353 Okuma / 0 Yorum

15 Temmuz 2017

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), ilan ettiği standartları her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için daha kullanışlı hale getirmektedir.

Kurum ve kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeye paralel olarak temin-tedarik, mal ve hizmet üretim zincirindeki faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi, kurum ve kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, hemşehri ve/veya müşteriler ile tüm paydaşların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve toplumda ahlaki, sosyal ve bilişsel değişim ve gelişmeler yenilenme ihtiyacını canlı tutmaktadır.

Bu amaçlarla, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin yeni standartları, ISO tarafından Eylül 2015’te ilan edilmiş; bunun üzerine TS EN 9001:2015 standartları Türk Standartları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da yayımlanmıştır.

 

TS EN ISO 9001:2015 Versiyonu

Günümüzde;

Üst yönetimin liderliği, çalışanların taahhütleri ve uyumu, stratejik ve operatif amaçlar, risklerin ve fırsatların karşılanması kurum ve kuruluşlar için daha fazla önem kazanmakta,  

Mevzuat, rekabetçi pazar, teknoloji, sosyo-kültürel ve ekonomik çevreler, kurum kültürü ve bilgisi, kişilerin ve birimlerin toplu performansı gibi hususlar kurum ve kuruluşların dinamiklerinin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır.

 

Yenilenen standartlarda bu hususlar üzerine özellikle vurgu yapılmaktadır. Eskisine göre en önemli fark, stratejik seviyeyi daha fazla önemseyen yapıdır. Bu yapı,

Çok kademeli yönetim sistemlerini kullanan büyük kurum ve kuruluşların tüm sistemlerinin bütünleştirilmesini kolaylaştırmakta,
Risk ve fırsat yönetimine daha belirgin bir şekilde odaklanmakta,
Proses yaklaşımının daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını desteklemekte,
Daha az kuralla belirlenmiş şartları içermekte,
İç mevzuat üzerinde vurgu yapmakta,
Faaliyet ve hizmetler için uygulanabilirlik şartını getirmekte,
Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlamakta,
Kurumsal yapıyı ve standardizasyonu daha fazla önemsemekte,
Stratejik seviye liderlik üzerinde durmakta,
Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik istenen çıktılara ulaşmaya daha fazla önem atfetmektedir.

 

Yenilenen standartların faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

Liderlik katılımı,
Yapılandırılmış bir biçimde yapısal riskler ve fırsatlara değinme,
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği veya iş sürekliliği gibi özellikle çoklu yönetim sistemleri kullanan büyük kurum ve kuruluşlar için yararlı olacak sadeleştirilmiş bir dil ve terimlerin, alışılmış bir yapının kullanması,
Temin, tedarik, mal ve hizmet üretim zincirinin daha etkin kullanımına yönelik uygulamaların olması,
Hizmet ve bilgi tabanlı faaliyet gösteren kuruluşlar için daha kullanıcı dostu olması.

 

TS EN ISO 9001:2008 Belgesi Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

Belge geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’den sonraki bir tarih olsa dahi, TS EN ISO 9001:2008 versiyonu ile belgelendirme hizmeti alan kurum ve kuruluşların, kalite yönetim sistemi belgelerinin son geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’dir. Bu durumdaki kurum ve kuruluşların belirtilen tarihe kadar TS EN ISO 9001:2015 versiyonu geçişini tamamlaması gerekmektedir.

 

TS EN ISO 9001:2015 Versiyonuna Geçiş

SİBERNETİK Sistemler™ tarafından, TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapmak isteyen kuruluşların, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

Yeni standart şartları ve gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinilmesi,
Bir uyum eylem planı geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması,
TS EN ISO 9001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik teşkilat açıkların tanımlanması ve kapatılması,
TS EN ISO 9001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik iç mevzuat açıklarının tanımlanması ve kapatılması,
Kurum veya kuruluşun etkinliği, birim ve personelin etkililiği, görev ve faaliyetlerin verimliliği ve ekonomikliği üzerine etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın arttırılması,
Revize edilen şartları karşılamak amacıyla güncellenen kalite yönetim sisteminin doğrulanması,
Belgelendirme.
 

Kurum ve kuruluşlar için gereken değişikliğin ve çalışmaların derecesi, mevcut kalite yönetim sisteminin olgunluğuna ve etkinliğine, kurum veya kuruluşun teşkilat yapısına, iç mevzuatının kalitesine, kurum veya kuruluşun hâlihazır uygulamalarına bağlıdır.  

SİBERNETİK Sistemler™ kurum ve kuruluşlarımıza TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçişte en güvenilir ve doğru rehberlik hizmetini sağlamaya, teşkilat, iç mevzuat yazımını kurum ve kuruluşlarımız adına üstlenmeye hazırdır.