BU ALANDA SUNULAN HİZMETLERİMİZ

Stratejik İletişim Yönetimi

Stratejik Plan Hazırlama Sürecinin Yönetimi

Yıllık Performans Programı Hazırlama Sürecinin Yönetimi

Faaliyet Raporları Hazırlama Sürecinin Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

İç Kontrol Sistemi Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Yönetimi

Acil Durum Tatbikatlarının Programlanması, Planlanması ve Yönetimi

Yıllık Tatbikat Programlarının hazırlanması, uygulamanın takip ve kontrolü, yıl sonu değerlendirmesi ve raporlanması,
Her bir tatbikat için, tatbikat uygulama planlamasının yapılması, bu kapsamda görev analizleri ile risk değerlendirmelerinin yapılması,
Tatbikat Planının yazılması (Senaryo, ana ve ara durumlar, değerlendirme ölçütleri, yönetim merkezi, hakemler vs. görev ve sorumuluklar, ....)
Takbikata hazırlık eğitimlerinin programlanması ve yaptırılması,
Tatbikatın yönetimi, senaryo ve ara durumların tatbikatın cinsine göre gözden geçirilerek gerektiğinde cari  olarak yeniden düzenlenmesi,
Faaliyet Sonu İncelemesinin yapılması ve Tatbikat Sonuç Raporunun hazırlanması, Üst Yöneticiye sunulması
 

Hizmeti İçi Eğitimlerin Programlanması ve Yönetimi

Yurt Dışı Eğitim Programı Yönetimi

Çeşitli Fonksiyonel Görev veya Karmaşık Projelerin Yönetimi

Büro Hizmetlerinin Yönetimi

Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri ve Yönetimi

Güvenlik Hizmetleri ve Yönetimi

Yapım İşlerinin Yönetimi

Bakım, Onarım Hizmetleri ve Yönetimi

Toplam Kalite ve Sinerji Yönetimi

Çeşitli Alanlarda Profesyonel SWOT Analizleri ve Analiz Raporları Hazırlama

Uluslararası ve Milli Fuar, Toplantı, Konferans Düzenleme Süreçlerinin Yönetimi

Yurt Dışı Fuar, Toplantı, Eğitim ve Konferansalara Katılım Süreçlerinin Yönetimi

MIPIM / France Emlak Fuarı
QATAR - TURKEY  Ekonomik  İşbirliği  Fuarı
 

Yabancı Katılımlı Fuar, Toplantı, Konferans Organizasyonlarının Yönetimi

Diğerleri