BU ALANDA SUNULAN HİZMETLERİMİZ

Yönetim Sistemi Otomasyonu

Elektronik Belge Yönetim Modülü

Arşiv Modülü

Meslek İçi Eğitim Yönetim Modülü

Uzaktan Eğitim Modülü

Stratejik Plan Yönetim Modülü

İnsan Kaynakları Yönetim Modülü

Performans Programı Yönetim Modülü

İtfaiye İşleri Modülü

Zabıta İşleri Modülü

Kent İçi Ulaşım Planlama Modülü

Stratejik İletişim Yönetim Modülü

İmar Planları ve Harita Arşiv Modülü

Numarataj İşlemleri Modülü

Coğrafi İşaretler Yönetim Modülü

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Modülü

Emlak Yönetimi, Bina Bakım Onarım Modülü

Yol Yapım, Bakım, Onarım Modülü

Kent Estetiği / Kentsel Dönüşüm Yönetim Modülü

Muhtarlık İşleri Modülü

Çevre Yönetim Modülü

Tarım ve Hayvancılık Desteği Yönetim Modülü

Kültürel ve Sosyal İşler Yönetim Modülü

Halk Sağlığı ve Sosyal Yardımlar Yönetim Modülü

Mezarlık İşleri Yönetim Modülü

Alınan Dersler ve İç Mevzuatı Geliştirme Modülü

Pasaport, Yurt Dışı Görev ve Eğitim Takip Modülü

Birleşik Raporlama (Brifing) Modülü

Diğerleri